Jak rozliczać dietę za delegacje pracowników?

Jak rozliczać dietę za delegacje pracowników?

6 lipca, 2019 Usługi 0
rozliczenie diet kierowcy

Praca zawodowego kierowcy cechuje się pewną specyfiką polegającą na prawidłowym rozliczeniu czasu pracy. Jest to konieczne dla właściwego wynagrodzenia pracownika mobilnego, uwzględniające konieczność zachowania bezpieczeństwa drogowego przez zapewnienie im odpowiednich warunków pracy, a co za tym idzie właściwe odbieranie przerw i odpoczynków przez kierowców.

Dieta kierowcy a długość podróży

rozliczenie diet kierowcyZgodnie z obowiązującym w Polsce prawem istnieje obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy dla każdej osoby zatrudnionej. Odpowiednie rozliczanie czasu pracy jest konieczne dla właściwego udokumentowania przebiegu pracy kierowcy. Dobrze prowadzona ewidencja chroni nas przed konsekwencjami prawnymi w przypadku kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy lub Inspekcji Transportu Drogowego. Prowadzenie dokumentacji pomaga również uniknąć ewentualnych sporów związanych z wynagrodzeniem kierowcy. Te z kolei bywa wyjątkowo kłopotliwe, ponieważ nie polega jedynie na wypłaceniu pensji zasadniczej, składają się na nią bowiem też dodatkowe świadczenia w postaci rozliczenia diet i ryczałtów noclegowych za krajowe i zagraniczne delegacje. Dieta przysługuje kierowcy z tytułu podróży służbowej i polega na pokryciu kosztów związanych z wyżywieniem podczas jej trwania.

rozliczenie diet kierowcyBy wykonać poprawne rozliczenie diet kierowcy należy wziąć pod uwagę długość trwania podróży, gdzie za każdy dzień delegacji krajowej przysługuje pracownikowi 30 zł, z kolei w przypadku nieobecności krótszych niż doba dieta jest odpowiednio pomniejszana w zakresach od 8 do 12 godzin oraz powyżej 12 godzin. W przypadku, w którym całodniowe wyżywienie jest bezpłatnie zapewnione przez pracodawcę, dieta nie jest wypłacana. W razie podróży zagranicznej jej wysokość zależy od kraju, do którego został oddelegowany lub jest zgodna z wewnętrznymi przepisami przedsiębiorstwa. Młode pokolenie kierowców liczy na jak najwyższe zarobki w jak najkrótszym czasie, dlatego wypłacanie niepodlegających opodatkowaniu diet są dla nich ważnym atutem w przypadku szukania zatrudnienia. Należy również pamiętać o tym, że kierowcy, któremu nie zapewniło się możliwości bezpłatnego noclegu w kabinie ciężarówki, przysługuje ponadto ryczałt za nocleg, chyba że w umowie o pracę zawarto klauzulę, która zwalnia pracodawcę z takiego obowiązku.

Aktualnym aktem prawnym, który reguluje wypłacanie określonej wysokości diet jest rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 2013 roku i jeżeli wewnętrzne przepisy firmy nie określają tego aspektu należności, trzeba stosować jego postanowienia.