rozliczenie diet kierowcy

Jak rozliczać dietę za delegacje pracowników?

Praca zawodowego kierowcy cechuje się pewną specyfiką polegającą na prawidłowym rozliczeniu czasu pracy. Jest to konieczne dla właściwego wynagrodzenia pracownika mobilnego, uwzględniające konieczność zachowania bezpieczeństwa drogowego przez zapewnienie im odpowiednich warunków pracy, a co za tym idzie właściwe odbieranie przerw i odpoczynków przez kierowców. Dieta kierowcy a długość podróży Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem…
Read more


6 lipca, 2019 0